ACTIVITATEA SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ DÂMBOVIŢA 2010

TOTAL KILOMETRII EFECTUATI     2182363
DIN CARE:           
  -CJAS         1565387
  - Transport hemodializa copii sub 18 ani   18814
  - Transport hemodializa diferite centre   415705
  - Transport spitale       182457
TOTAL SOLICITARI EFECTUATE     57610
DIN CARE:           
  - Urgente medico chirurgicale     33678
  - Transport sanitar       5752
  - Transport hemodializa     13613
  - solicitari spitale        4567